انیمیشن موزیکال آموزش دستشویی رفتن و شستن دست‌ها

انیمیشن موزیکال آموزش دستشوی رفتن و شستن دست‌ها

در انیمیشن موزیکال آموزش دستشویی رفتن و شستن دست‌ها پسربچه ما به دستشویی میرود و بعد دست‌هایش را با صابون می‌شوید و به این ترتیب روند نظافت را با موسیقی و شبیه یک قهرمان به کودک می‌آموزد.

 

خارج شدن از نظردهی