شعر کودکانه با صدای مهراد

شعر کودکانه

شعر کودکانه با صدای مهراد

 

شعر کودکانه

 

شعر کودکانه با مضمون ماه‌های سال را مهراد عزیز برایمان خوانده که می‌شنویم.

 

خارج شدن از نظردهی