معرفی کتاب کرم گرسنه گرسنه

کتاب کرم گرسنه گرسنه، از معدود کتاب های ادبیات کودک است که در عین سادگی نوشتاری و تصاویر بسیار زیبای آن، مفاهیم ارزشمندی را به کودک معرفی میکند. داستان در مورد یک کرم ابریشم است که از یک تخم ابریشم بیرون می آید و هر روز غذای بیشتری میخورد تا بتواند زودتر بزرگ شود و در آخر ...

کتاب کرم گرسنه گرسنه، از معدود کتاب های ادبیات کودکانه است که در عین سادگی نوشتاری و تصاویر بسیار زیبای آن، مفاهیم ارزشمندی را به کودک معرفی میکند.داستان در مورد یک کرم ابریشم است که از یک تخم ابریشم بیرون می آید و هر روز غذای بیشتری میخورد تا بتواند زودتر بزرگ شود و در آخر …

معرفی کتاب کرم گرسنه گرسنه

کرم گرسنه داستان ما، با روایت زندگی ساده اش، و دیدن تصاویر بزرگ شدن و تبدیل به پروانه ای زیبا شدنش، روزهای هفته، ارزش روند بزرگ شدن با تغذیه مناسب و شمارش اعداد را یاد میگیرد.

کتاب کرم گرسنه گرسنه

این کتاب ساده با تصاویر بسیار زیبا و ساده، حتی دست مایه کاردستی های کودک نیز شده است.

تجربه آن را از دست ندهید.

معرفی کتاب کودک گرسنه گرسنه

مولف کتاب ایریک کارل است.