درباره قصه‌های رعنا

قصه‌های رعنا، با هدف ترجمه و قصه‌خوانی برای کودکان در جهت رفع مشکلات تربیتی و سرگرمی آن‌ها و والدین به وجود آمد.
قصه‌های رعنا دوست دارد کتابخانه‌ای صوتی برای کودکان ۲ تا ۸ سال داشته باشد که با کمک آن قصه‌ها و کتاب‌ها، به طور ضمنی یکسری از مشکلات و مسائل دوران رشد در کودکان رفع شود.
مسائلی نظیر دستشویی رفتن، ترس، شاد نبودن، عدم تمایل به کار گروهی و ترس از دوست‌یابی و…
خیلی چیزهایی که اگر در دوران کودکی به آنها توجه بشود، قطعا قابل حل هستند .
قصه های رعناحال تیم قصه‌های رعنا می‌خواهد با کتاب‌های کوتاه و شاد و خوب به کمک بچه‌ها و خانواده‌هایشان بیاید.
درعصر حاضر، به دلایل ضروری که روان‌شناسان تشخیص داده‌اند، مانند زندگی ماشینی و اضطراب‌های شهری و تغذیه و شرایط زیست محیطی، کودکان دچار مشکلات محیطی و روان‌شناختی متعدد می‌شوند .
_ روان‌شناسان برای رفع مشکلات کودکان کتاب‌خوانی و استفاده غیرمستقیم از مفاهیم داستانی را توصیه می‌کنند. راه حلی جذاب و توام‌ با تفنن برای کودکان که قادر خواهد بود به طور ناخوداگاه بسیاری از مشکلات رفتاری و اخلاقی کودکان را حل کند.

ما نیز به امید محقق شدن این هدف، شما را همراه و یاور قصه‌های رعنا می‌دانیم و بنا داریم با کمک نظرات شما، به راه‌خود ادامه دهیم.