رعنااستوری

شعر کودکانه

شعر هیس لالاکرده نی نی

شعر کودکانه

از کتاب هیس لالا کرده نی نی جون، یک شعر زیبا و آهنگین انتخاب کرده ایم که کودک در این شعر با حیوانات مختلف و صداهایشان آشنا میشود و البته یک شعر در حوزه لالایی هم هست.

برای کودکانتان بخوانید و صدای حیوانات را برای او تقلید کنید.

نویسنده این کتاب مین فانگ هو است و ترجمه اش را فریده خرمی انجام داده است.

این کتاب جایزه انجمن کتابداران امریکار را هم برده است.

شعر کودکانه

 

جیر جیر، جیر و جیر

موشه دنبال پنیر

آقا موشه، موش موشی جون

چی می‌خوای از جونمون؟

ببین، ببین، خوابیده

تو گهواره بچه‌مون

قد و بالاتو قربون

یک کمی ساکت بمون

لالا کرده نی‌نی جون

اون بالا روی ایوون

شعر کودکانه

هیس!

کی بالا پایین پرید

دور و بر چاهمون؟

قور قور، قور و قور

قورباغه جست زد از دور

قورباغه، قور قوری جون

نپری رو چاهمون

ببین، ببین خوابیده

تو گهواره بچه‌مون

قد و بالاتو قربون

یک کمی ساکت بمون

لالا کرده نی‌نی جون

اون بالا روی ایوون

شعر کودکانه

error: