معرفی مشاغل با کمک شعر کودکانه

از بهترین راه های آشنایی کودک با مشاغل، خواندن شعر کودکانه برای آنهاست که به دلیل آهنگین بودن، به راحتی به خاطر میسپارند و یاد میگیرند.

شعری از ناصر کشاورز، در مورد شغل تعمیرکار انتخاب کرده ایم.با این شعر کودک با کار فنی و لزوم یادگیری آن برای زندگی آشنا میشود.

کی بود کی بود؟

یه آچار

کجا؟ تو جعبه ابزار

گقت : شیر آشپزخونه

چیک چیک داره می خونه

باز واشرش خرابه

نمی تونه بخوابه

من و بابام و آچار

رفتیم با هم سر کار

معرفی مشاغل با شعر کودکانه

شیر آبو پیچوندم و وا کردیم

هی پیچاشو پایین و بالا کردیم

واشر چیک چیکی شو پیدا کردیم

درست که شد رفتیم و لالا کردیم