رعنااستوری

ترس و کودک (قسمت ششم)

و اما در مقاله ترس و کودک

✔️✔️ تشخیص و جلوگیری از ترس
? از تخیل کودک به نفع خود استفاده کنید. از کودک بپرسید که از چه می‌ترسد و فکر می‌کند عامل ترس او را چه چیزی دور می‌کند.
??برای مثال کودکی که از هیولا می‌ترسید و اظهار می‌کرد که شبها دراتاقش هیولا میاید برای دور کردن هیولای شب در اتاقش گفت که ۵ کتاب بالای تختش قرار دهند ????? و یا کودک دیگری با تصور هیولا در شب، خواستار این شد که یک حیوان مثل سگ ? جلوی در اتاقش باشد (لزوما سگ واقعی نه) .

ترس و کودکترس و کودک
فراموش نکنید کودکان تخیلی قوی دارند بنابراین می‌توانید از تخیل خودشان برای کنترل ترس‌هایشان استفاده کنید.
? فراموش نکنید که چراغ خواب کوچکی را نیز در اتاق کودک روشن نگه دارید.

ترس و کودک
? و بیاد داشته باشید اگر با کودکتان درست رفتار کنید، این ترسها دایمی نخواهند شد و به زودی از بین خواهند رفت.
اینکه کودک شما دقیقا به شما بگوید از چه چیز هراس دارد نشانه موفقیت شماست؛ چرا که نشان می‌دهد او شما را باور داشته و به شما اعتماد کرده است. اعتماد کودک به شما، شما را در حل مشکل او توانمندتر می‌سازد.
? برای نگارش این مقاله از مطلب به نگارش در آمده با نام What kids are scared of—and why در مجله Parents الهام گرفته شده است.
تیرماه۹۷
نویسنده و مترجم: رعنا جعفری

قسمت قبلی        قسمت بعدی

error: