رعنااستوری

کاردستی و ساختن قو با کاغذهای رنگی

کاردستی ساختن قو با کاغذهای رسمی

کاردستی و ساختن قو با کاغذهای رنگی

در این ویدئو، کودک با کمک کاغذهای رنگی، یک قو می‌سازد و علاوه بر تمرکز ذهنی، با شکل حیوانات هم آشنا می‌شود.

والدین می‌توانند در این تجربه لذت‌بخش،همراه کودکان باشند.

Leave a comment

error: