شعر دونه یخ می‌باره

در این شعر با تصویرسازی‌های ساده، کودک با توالی فصل‌ها و تصویر زیبای زمستان و برف آشنا می‌شود.

دونه یخ می‌باره
که خیلی خنده‌داره
میاد کنار ابرا
رنگین‌کمون دوباره

غنچه‌ خواب خسته
تو سرماها نشسته
باد بهار که گرمه
می‌بوسدش با خنده

از آسمون دوباره
دونه یخ می‌باره
اما همه می‌دونن
این کارا خنده‌داره

تو جنگل و تو بیشه
پر از پرنده می‌شه
صدای ساز کدومه
کیه آواز می‌خونه

دونه یخ می‌باره
دونه یخ می‌باره
ای بابا خنده‌داره
این کارا خنده‌داره

مترجم: نفیسه نواب پور

شعرخوان: یونا