انیمیشن کوتاه هیولا‌های تاریکی

در این انیمیشن کوتاه، پسر‌بچه قصه‌ ما، از شب و موجوداتی که در شب زندگی می‌کنند می‌ترسد اما با کمک دوست اسباب‌بازی خود، به شب سفر می‌کند و موجودات واقعی و تخیلی را میبیند و ماجراهای جالبی را از سر می‌گذراند.

در این انیمیشن کوتاه، پسر‌بچه قصه‌ ما، از شب و موجوداتی در شب زندگی می‌کنند می‌ترسد اما با کمک دوست اسباب‌بازی خود، به شب سفر می‌کند و موجودات واقعی و تخیلی را می‌بیند و ماجراهای جالبی را از سر می‌گذراند.