رعنااستوری

کمرویی در کودکان (پیش‌گفتار)

مقاله کم‌رویی در کودکان

 

در مقاله کمرویی در کودکان می‌خوانیم

کودکی فصل زیبایی از زندگی تمام ما انسانهاست. رفتارها و هنجارهایی که در کودکی در ما نهادینه می‌شوند در بزرگسالی می‌توانند زندگی ما را دست‌خوش تغییرات خوب یا بد کنند.

هر کودک با اخلاقیات و روحیات مخصوص به خود متولد می‌شود و رشد می‌کند  پدر و مادر و جامعه در جریان رشد و پرورش کودک می‌توانند با رفتار صحیح، کمک شایانی به کودک خود نمایند تا در بزرگسالی کودک قادر باشد زندگی بهتر و آرامتری برای خود فراهم آورد.

کم‌رویی در کودکان

در راستای کمک به شما والدین عزیز، مبحثی که دغدغه بسیاری از والدین است را مد نظر قرار داده و سعی کردیم مطالب مفیدی در این زمینه برایتان تهیه کنیم.

کم‌رویی در کودکان مبحث بسیار مهمی است که بسیاری از والدین را مستاصل کرده و شرایط ناخوشایندی برای کودک و والدین او فراهم می‌آورد .

در این مقاله میخوانیم:

  • چگونه با کودک کمرو و خجاتی خود رفتار کنیم؟
  • دلیل کمرویی کودک چیست؟
  • کمرویی چیست ؟
  • چگونه از پیشرفت کمرویی در کودک جلوگیری کنیم ؟
  • چه زمانی کمرویی و خجاتی بودن در کودک ما به نقطه بحران و خطر رسیده است؟
  • کم‌رویی در کودکان

 

امیدواریم  بتوانیم با ارایه این مقاله کمک به‌سزایی به شما کنیم.

منبع مقاله: Shyness and children

سایت: Raisingchildren.net.au

ترجمه و بازنویسی: رعنا جعفری

۵ شهریور ۹۷

رعنا استوری

دوست خوب بچه ها، همراه خوب والدین

قسمت بعدی

 

 

Leave a comment

error: