رعنااستوری

انیمیشن من عاشق آموزش عجیب و غریب هستم

انیمیشن من عاشق آموزش عجیب و غریب هستم

انیمیشن من عاشق آموزش عجیب و غریب هستم

در این انیمیشن جذاب و دیدنی، انیمیشن من عاشق آموزش عجیب و غریب هستم ،کودکان سعی می‌کنند به حیوان خانگی خود، آموزش دستشویی رفتن بدهند و در این کار خودشان به تنهایی و مستقل، به دستشویی می‌روند و حیوان خانگی، نوعی عامل انگیزشی برای آن‌ها است.

Leave a comment

error: