انیمیشن موزیکال آیسا و آیدین دستشویی دارند

در این انیمیشن، دو کودکی که با هم دوست هستند، نمی‌خواهند به دستشویی بروند اما با یادگیری از حیوانات مختلف که به دستشویی می‌روند، آن‌ها هم یاد می‌گیرند که هر زمان دستشویی داشتند، از توالت استفاده کنند.

در این انیمیشن، دو کودکی که با هم دوست هستند، نمی‌خواهند به دستشویی بروند اما با یادگیری از حیوانات مختلف که به دستشویی می‌روند، آن‌ها هم یاد می‌گیرند که هر زمان دستشویی داشتند، از توالت استفاده کنند.