انیمیشن آموزش دستشویی رفتن و رعایت بهداشت

انیمیشن آموزش دستشویی رفتن و رعایت بهداشت

در این انیمیشن، دو میمون، با رعایت نکردن بهداشت در دستشویی می‌بینند که چگونه دستشویی دچار بی‌نظمی می‌شود و موجودات کثیف نیز در دستشویی لانه میکنند