رعنااستوری

انیمیشن شیرماهی من نمی‌خواهد منتظر بمونه

انیمیشن شیرماهی من نمی‌خواد منتظر بمونه

انیمیشن شیرماهی من نمی‌خواهد منتظر بمونه

 

در انیمیشن شیرماهی من نمی‌خواهد منتظر بمونه، ما داستان شیرماهی را می‌بینیم که در بازی با دوست‌هایش عجله می‌کند و نوبت را رعایت نمی‌کند.

در یکی از این بازیها، حادثه‌ای برایش رخ می‌دهد و متوجه می‌شود باید نوبت را رعایت کند و عجله نکند.

Leave a comment

error: