رعنااستوری

انیمیشن احساسات

انیمیشن احساسات

انیمیشن احساسات

 

در انیمیشن احساسات کودکان با شنیدن موسیقی و دیدن موجودات خیالی، انواع احساسات بشری همچون عشق، ترس، خشم، گرسنگی و غیره را می‌بیند و با کلمات انگلیسی آن آشنا می‌شود.

 

Leave a comment

error: