رعنااستوری

انیمیشن وقتی خوابیدم دوست دارم یاد بگیرم

انیمیشن وقتی خوابیدم دوست دارم یاد بگیرم

انیمیشن وقتی خوابیدم دوست دارم یاد بگیرم

در انیمیشن وقتی خوابیدم دوست دارم یاد بگیرم کودک در خوابش رویاهای زیادی می‌بیند و تصاویری از چیزهایی که می‌خواهد تجربه کند می‌بیند و با کارکردن ارگان‌های بدنش هم آشنا می‌شود.

Leave a comment

error: