رعنااستوری

انیمیشن من می‌خواهم مطالعه کنم

انیمیشن من می‌خوام مطالعه کنم

انیمیشن من می‌خواهم مطالعه کنم

 

 
در انیمیشن من می‌خواهم مطالعه کنم ما کودکی را می‌بینیم که در حال مطالعه است و با خواندن کتاب، از طبیعت و انسان‌ها و قصه‌ها آگاه می‌شود و لذت می‌برد و در خیال خود به دنیای قصه‌ها سفر می‌کند.

این انیمیشن کودکان عزیزمان را به مطالعه علاقه‌مند می‌کند.

Leave a comment

error: