رعنااستوری

انیمیشن غاز من تسلیم می‌شود

انیمیشن غاز من تسلیم می‌شود

انیمیشن غاز من تسلیم می‌شود

در انیمیشن غاز من تسلیم می‌شود کودک ما یه غاز دارد که در بازی‌ها و فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی هر جا شکست می‌خورد عصبانی می‌شود و تسلیم می‌شود و بازی را ادامه نمی‌دهد.

اما به مروز زمان متوجه می‌شود که باید صبور باشد و یاد بگیرد و عصبانی نشود.

انیمیشن من خیلی نترسیدم را ببینید.

Leave a comment

error: