رعنااستوری

انیمیشن آهنگ فصل‌ها

انیمیشن آهنگ فصل‌ها

انیمیشن آهنگ فصل‌ها

در انیمیشن آهنگ فصل‌ها همان‌طور که از نامش پیداست، کودک یک کارتن را می‌بیند که از طریق آن با کمک جلوه‌های کارتنی و بصری و موسیقایی و شعر چهار فصل را می‌شناسد. تغییرات آب و هوایی، اقلیمی، تنوع زیستی، تنوع بازی‌های فصلی و . . . را فرا می‌گیرد.

Leave a comment

error: