رعنااستوری

انیمیشن آیا می‌خواهید با هم دوست باشید

انیمیشن آیا می‌خواهید با هم دوست باشید

انیمیشن آیا می‌خواهید با هم دوست باشید

 

در انیمیشن آیا می‌خواهید با هم دوست باشید کودکان با وجود اختلاف در ظاهرشان، رویاهایشان را با هم شریک می‌شوند و در خوشی و ناخوشی با یکدیگر می‌مانند و به هم کمک می‌کنند و معنای دوستی را درمی‌یابند.

Leave a comment

error: