رعنااستوری

انیمیشن کودکانه کانگوروی من

انیمیشن کودکانه کانگوروی من

انیمیشن کودکانه کانگوروی من

 

در انیمیشن کودکانه کانگوروی من کانگوروی داستان ما در مقابل لحظاتی که شاد است و یا عصبانی است از کلمات استفاده نمی‌کند. در لحظات عصبانیت نفس عمیق می‌کشد و در لحظات شاد سکوت می‌کند اما به مرور یاد می‌گیرد که در لحظات شادی نیز بتواند کلمات شاد به زبان بیاورد و با دوستانش هم‌کلام شود.

Leave a comment

error: