رعنااستوری

انیمیشن کودکانه گرگ من قلدر است

نیمیشن کودکانه گرگ من قلدر است

انیمیشن کودکانه گرگ من قلدر است

 

 

در انیمیشن کودکانه گرگ من قلدر است گرگ قصه ما با کودکان بدرفتاری می‌کند و اسباب‌بازی‌های آن‌ها را خراب می‌کند و آن‌ها را اذیت می‌کند. تا اینکه خودش دچار مشکلی می‌شود و یکی از بچه‌ها به او کمک می‌کند و او از آن به بعد دیگر بقیه را اذیت نمی‌کند و با بچه‌ها دوست می‌شود.

Leave a comment

error: