رعنااستوری

انیمیشن کودکانه چیزها چگونه رشد می‌کنند

انیمیشن کودکانه چیزها چگونه رشد می‌کنند

انیمیشن کودکانه چیزها چگونه رشد می‌کنند

 

 

در انیمیشن کودکانه چیزها چگونه رشد می‌کنند چند کودک که برای پختن ناهار توسط مادر می‌خواهند سبزیجات بچینند با کمک موسیقی یاد می‌گیرند که برخی سبزیجات و صیفی‌جات چگونه در خاک و در چه آب و هوایی رشد می‌کنند و هرکدام مخصوص چه فصلی هستند.

Leave a comment

error: