قصه کدو قلقله زن

خلاصه داستان این است که یک پیرزن مهربون که دلش برای دیدن دخترش که آن ور جنگل با دامادش زندگی میکند تنگ شده است و میخواد برود به دیدن آنها. اما راه خانه دخترش از جنگل میگذرد و سر راهش پر از حیوانات وحشی مثل گرگ هستند که میخواهند او را…