رعنا استوری

دسته: کم‌رویی در کودکان

ده‌‌بازی‌برای‌کودکان‌خجالتی
ده‌‌بازی‌برای‌کودکان‌خجالتی

در راستای مقاله آموزش این هفته که در مورد کمرویی در کودکان و تعاریف و راه‌حل‌های مختصر بود، در این مطلب ده راه عملی برای غلبه بر کمرویی خدمت شما والدین عزیز ارائه می‌شود.

کمرویی در کودکان (پیش‌گفتار)
کمرویی در کودکان (پیش‌گفتار)

کمرویی در کودکان از مهم‌ترین دغدغه‌های والدین و یکی از تاثیرگذارترین مشکلات کودکان است که اگر به‌موقع مورد توجه و برطرف کردن آن اقدام نشود، در کودکی و بزرگسالی، کودک و والدین را دچار مشکلاتی می‌کند.
در راستای این مهم، مطالبی را در مورد کم‌رویی، علایم و دلایل و راه‌های رفع آن برایتان بیان می‌کنیم.

کم‌رویی در کودکان (قسمت اول)
کم‌رویی در کودکان (قسمت اول)

در کم‌رویی در کودکان (قسمت اول) می‌خوانیم که برخی از کودکان در موقعیت‌های اجتماعی احساس راحتی نمی‌کنند و به آسانی با دیگران و محیط ارتباط برقرار نمی‌کنند. ما طبیعتا این کودکان را کم‌رو و خجالتی خطاب می‌کنیم. اگر کودک شما دچار کم‌رویی است، سلسله مقاله‌های این هفته ما را دنبال کنید…

کمرویی در کودکان (قسمت دوم)
کمرویی در کودکان (قسمت دوم)

در مقاله کمرویی در کودکان می‌خوانیم برخی از کودکان در موقعیت‌های اجتماعی احساس راحتی نمی‌کنند و به آسانی با دیگران و محیط ارتباط برقرار نمی‌کنند. ما طبیعتا این کودکان را کمرو و خجالتی خطاب می‌کنیم. و اما نکاتی در مورد کمرویی در کودکان را در ادامه مطلب بخوانید.

کمرویی در کودکان (قسمت سوم)
کمرویی در کودکان (قسمت سوم)

برخی از کودکان در موقعیت‌های اجتماعی احساس راحتی نمی‌.کنند و به آسانی با دیگران و محیط ارتباط برقرار نمی‌کنند. ما طبیعتا این کودکان را کمرو و خجالتی خطاب می‌کنیم. و اما .نکاتی در مورد کمرویی در کودکان را در ادامه مطلب بخوانید

کمرویی در کودکان (قسمت چهارم)
کمرویی در کودکان (قسمت چهارم)

در مقاله کمرویی در کودکان می‌خوانیم برخی از کودکان در موقعیت‌های اجتماعی احساس راحتی نمی‌کنند و به آسانی با دیگران و محیط ارتباط برقرار نمی‌کنند. ما طبیعتا این کودکان را کمرو و خجالتی خطاب می‌کنیم. و اما .نکاتی در مورد کمرویی در کودکان را در ادامه مطلب بخوانید.

کمرویی در کودکان(قسمت آخر)
کمرویی در کودکان(قسمت آخر)

در مقاله کمرویی در کودکان می‌خوانیم برخی از کودکان در موقعیت‌های اجتماعی احساس راحتی نمی‌کنند و به آسانی با دیگران و محیط ارتباط برقرار نمی‌کنند. ما طبیعتا این کودکان را کمرو و خجالتی خطاب می‌کنیم. و اما .نکاتی در مورد کمرویی در کودکان را در ادامه مطلب بخوانید.