رعنااستوری

دسته: آموزش دستشویی رفتن کودکان

مقاله آموزش دستشویی رفتن به کودکان (قسمت نهم)
مقاله آموزش دستشویی رفتن به کودکان (قسمت نهم)

در این قسمت از مقاله آموزش دستشویی رفتن به کودکان توضیحاتی در خصوص تغییر تکنیک‌های آموزشی برای دستشویی رفتن کودکان تقدیم می‌گردد.

انیمیشن آموزش دستشویی رفتن و رعایت بهداشت
انیمیشن آموزش دستشویی رفتن و رعایت بهداشت

انیمیشن آموزش دستشویی رفتن و رعایت بهداشت

انیمیشن موزیکال آیسا و آیدین دستشویی دارند
انیمیشن موزیکال آیسا و آیدین دستشویی دارند

در این انیمیشن موزیکال آیسا و آیدین دستشویی دارند دو کودکی که با هم دوست هستند، نمی‌خواهند به دستشویی بروند اما با یادگیری از حیوانات مختلف که به دستشویی می‌روند، آن‌ها هم یاد می‌گیرند که هر زمان دستشویی داشتند، از توالت استفاده کنند.

مقاله آموزش دستشویی رفتن به کودکان (قسمت دهم)
مقاله آموزش دستشویی رفتن به کودکان (قسمت دهم)

در این بخش از مقاله آموزش دستشویی رفتن به کودکان تفاوت آموزش مادر و پدر به فرزند دختر و پسر، و تفاوت در زمان یادگیری آن‌ها را بررسی میکنیم و همچنین چند نکته دیگر.

مقاله آموزش دستشویی رفتن به کودکان (قسمت یازدهم)
مقاله آموزش دستشویی رفتن به کودکان (قسمت یازدهم)

در این قسمت مقاله آموزش دستشویی رفتن به کودکان درباره تکمیل فرآیند آموزش و صبر و شکیبایی والدین و استفاده از راه‌های جایگزین مانند استفاده از شرت‌های معمولی بجای شرت پوشک‌دار و برخی نکات دیگر می‌پردازیم

مقاله آموزش دستشویی رفتن به کودکان (قسمت دوازدهم)
مقاله آموزش دستشویی رفتن به کودکان (قسمت دوازدهم)

در این قسمت از مقاله آموزش دستشویی رفتن به کودکان در مورد تکنیک طراحی بازی و استفاده از شرت‌های خاص می‌خوانیم.

انیمیشن جذاب برای از پوشک گرفتن بچه ها
انیمیشن جذاب برای از پوشک گرفتن بچه ها

انیمیشن جذاب برای از پوشک گرفتن بچه ها

مقاله آموزش دستشویی رفتن (قسمت سیزدهم)
مقاله آموزش دستشویی رفتن (قسمت سیزدهم)

در این قسمت مقاله آموزش دستشویی رفتن، به شب ادراری و تکنیک نشان دادن مدفوع و همچنین الگو گیری کودک از هم‌سن‌هایش می‌خوانیم.

انیمیشن آموزش دستشویی رفتن به کودکان به همراه شعر
انیمیشن آموزش دستشویی رفتن به کودکان به همراه شعر

انیمیشن آموزش دستشویی رفتن به کودکان به همراه شعر

مقاله آموزش دستشویی رفتن به کودکان (قسمت آخر)
مقاله آموزش دستشویی رفتن به کودکان (قسمت آخر)

در این قسمت از مقاله آموزش دستشویی رفتن به کودکان، با تکنیک‌هایی مانند نظاره‌گر بودن و ایجاد نمایش و باز گذاشتن شیر آب آشنا می‌شویم.

error: