مرور رده

شعر

شعر کودکانه

رفتن کودک به مهدکودک یا کودکستان، یکی از دغدغه های مهم والدین است. شعری را انتخاب کرده ایم که کوتاه است و اگر با کمک والدین برای کودک خوانده شود، محیط بیرون از خانه برایش جذاب میشود.
ادامه مطلب ...

شعر کودکانه

شعری کودکانه از پیر مونانتو را با ترجمه نفیسه نواب پور میشنویم که دارای تصویرسازی های بسیار زیبا است و تخیل کودک را رشد میدهد و کودک میتواند همگام با شنیدن آن، کاردستی خودش را نیز درست کند.
ادامه مطلب ...

شعر کودکانه

مجموعه شعرهای کودکانه حسنی نگو بلا بگو، جزو متل ها و شعرهای عامیانه و کودکانه از منوچهر احترامی است که با مضامین تربیتی در طول سالها بازنشر شده است و خیلی مسائل و مشکلات کودکان را بازگو میگوید ...
ادامه مطلب ...

شعر کودکانه

همانگونه که پیشتر گفتیم، کودکان مفاهیم تربیتی و انگیزشی را با شعر که آهنگین است و موسیقی درون دارد بهتر فرا میگیرد و به خاطر میسپارد. چون شعر را میتواند تکرار کند و در ذهن اش بنشاند.
ادامه مطلب ...