رعنااستوری

برچسب: آموزش

مقاله بازی‌های جذاب برای کودکان (به تفکیک گروه سنی) _ (قسمت چهارم)
مقاله بازی‌های جذاب برای کودکان (به تفکیک گروه سنی) _ (قسمت چهارم)

در مقاله بازی‌های جذاب برای کودکان (به تفکیک گروه سنی) _ (قسمت چهارم) به چند مورد دیگر از بازی‌های جذاب برای کودکان می‌پردازیم.

مقاله بازی‌های جذاب برای کودکان (به تفکیک گروه سنی) _ (قسمت پنجم)
مقاله بازی‌های جذاب برای کودکان (به تفکیک گروه سنی) _ (قسمت پنجم)

در مقاله بازی‌های جذاب برای کودکان (به تفکیک گروه سنی) _ (قسمت پنجم) به چند مورد دیگر از بازی‌های جذاب برای کودکان می‌پردازیم.

مقاله بازی‌های جذاب برای کودکان (به تفکیک گروه سنی) _ (قسمت آخر)
مقاله بازی‌های جذاب برای کودکان (به تفکیک گروه سنی) _ (قسمت آخر)

در مقاله بازی‌های جذاب برای کودکان (به تفکیک گروه سنی) _ (قسمت آخر) به چند مورد دیگر از بازی‌های جذاب برای کودکان می‌پردازیم.

انیمیشن فصل ها
انیمیشن فصل ها

انیمیشن فصل ها

 

انیمیشن فصل‌ها

در انیمیشن فصل‌ها کودک همراه با موسیقی با تغییرات فصلی و آب و هوایی آشنا می‌شود; و متوجه می‌شود که همراه با این تغییرات چگونه لباس بپوشد ; و همچنین چه تفریحاتی می‌تواند انجام دهد و با دگردیسی طبیعت پیرامون خویش نیز آشنا می‌گردد.

انیمیشن میوه ها و سرگرمی

مقاله دوست‌یابی در کودکان (قسمت اول)
مقاله دوست‌یابی در کودکان (قسمت اول)

در مقاله دوست‌یابی در کودکان (قسمت اول) به مقوله دوست‌یابی در خردسالان و تفاوت‌های آن‌ها در این زمینه می‌پردازیم.

مقاله دوست‌یابی در کودکان (قسمت دوم)
مقاله دوست‌یابی در کودکان (قسمت دوم)

در مقاله دوست‌یابی در کودکان (قسمت دوم) راه‌کارهایی برای حضور اجتماعی کودک و یادگیری مهارت دوست‌یابی در او و همچنین ایجاد قوانین برای الگوسازی در در مسیر این راه‌کارها را برمی‌شماریم.

مقاله دوست‌یابی در کودکان (قسمت سوم)
مقاله دوست‌یابی در کودکان (قسمت سوم)

در مقاله دوست‌یابی در کودکان (قسمت سوم) پیشنهاداتی برای دوست‌یابی در کودکان خردسال و همچنین ایجاد حس امنیت در آنها به شما داده می‌شود.

مقاله دوست‌یابی در کودکان (قسمت آخر)
مقاله دوست‌یابی در کودکان (قسمت آخر)

در مقاله دوست‌یابی در کودکان (قسمت آخر) مشکلات بچه‌ها در ایجاد ارتباط برای بازی‌کردن با همسالان را بررسی می‌کنیم و راه‌کارهایی ارائه می‌دهیم.

پیش‌گفتار مقاله پرخاشگری در کودکان
پیش‌گفتار مقاله پرخاشگری در کودکان

در پیش‌گفتار مقاله پرخاشگری در کودکان به پرخاشگری در کودکان، علل و راه‌حل های مقابله با آن می‌پردازیم.

مقاله پرخاشگری در کودکان (قسمت اول)
مقاله پرخاشگری در کودکان (قسمت اول)

در مقاله پرخاشگری در کودکان (قسمت اول) به نقش بیماری ژنتیکی اتیسم و شرایط محیطی و خانوادگی در پرخاشگری کودکان می‌پردازیم.

error: