انیمیشن بازی سنگ کاغذ قیچی

انیمیشن سنگ کاغذ قیچی

انیمیشن بازی سنگ کاغذ قیچی کودکان

در انیمیشن بازی سنگ کاغذ قیچی کودکان یک بازی قدیمی و شاد را یاد می‌گیرند که به شرح زیر است:

هر کدام از بچه ها با کمک انگشتان خود یکی از سه وسیله سنگ یا کاغذ یا قیچی را نشان می‌دهد و ارتباط بین این ها را می‌فهمد.

در این انیمیشن سپس کودکان شکل همان انگشتان را جلوی نور می‌گیرند و هر کدام شکل یک حیوانی می‌شود.

همراهی والدین در توضیح این بازی و همبازی شدن با کودکان توصیه می‌شود.

قصه صوتی مرتبط

انیمیشن کودکانه مرتبط

کتاب کودکانه مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

هشت + چهارده =