رعنا استوری

انیمیشن غاز من تسلیم می‌شود

انیمیشن غاز من تسلیم می‌شود

انیمیشن غاز من تسلیم می‌شود

در انیمیشن غاز من تسلیم می‌شود کودک ما یه غاز دارد که در بازی‌ها و فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی هر جا شکست می‌خورد عصبانی می‌شود و تسلیم می‌شود و بازی را ادامه نمی‌دهد.

اما به مروز زمان متوجه می‌شود که باید صبور باشد و یاد بگیرد و عصبانی نشود.

انیمیشن من خیلی نترسیدم را ببینید.

دیدگاهتان را درج کنید

شش + 20 =