انیمیشن وقتی می‌خوابم

انیمیشن وقتی می‌خوابم

انیمیشن وقتی می‌خوابم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در انیمیشن وقتی می‌خوابم کودک ما در دنیای خواب بزرگ می‌شود، عاشق می‌شود، به دنیای قصه‌ها می‌رود، و چیزهای زیادی را تجربه می‌کند.

بخش تخیل در این انیمیشن و جلوه‌های بصری آن اهمیت بیشتری دارد.

قصه صوتی مرتبط

انیمیشن کودکانه مرتبط

کتاب کودکانه مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

11 + 5 =