رعنا استوری

ترس و کودک (قسمت دوم)

ترس و کودک

ترس و کودک (قسمت دوم)

در نوزادان دو نوع ترس وجود دارد.
1. صدای بلند
2. سقوط

✔️ سیستم عصبی نوزادان در بدو تولد ناقص است اما در طی دو سال اول زندگی آنها، سیستم عصبی به طرز چشمگیری رشد کرده و این بدان معنی است که نوزادان در ابتدا نمیتوانند برخی از ورودی‌های حسی مثل صدای بلند و یا احساس سقوط را بدرستی تفسیر کنند؛ بنابراین ممکن است که اگر فرزند خود را برای نگهداری به دیگران بسپارید ناراحت نشود ولی به محض شنیدن صدای بلند و یا تغییر ناگهانی صدا، نوزاد شما بیقرار شده و گریه کند.

کودک و ترس
✔️ همینطور که سیستم عصبی کودک رشد میکند و او توانایی تمرکز بیشتری بر محیط اطراف خویش پیدا میکند، دچار ترس‌های بیشتری میشود. در حقیقت از 8 تا 10 ماهگی کودک وارد مرحله جدیدی از رشد میشود. او در این سن قادر به درک چیزهایی میشود که تا امروز آنها را حس نمیکرده و یا به طور کامل متوجه آنها نبوده است.
بهمین دلیل در این سن به محض اینکه والد و یا نگه دارنده کودک او را ترک میکند و یا از اتاق خارج میشود، کودک به دنبال چرایی و زمان بازگشت والد و نگه دارنده خود میگردد و بی‌قرار میگردد.

کودک و ترس

برای نگارش این مقاله از مطلبِ به نگارش در آمده با نام What kids are scared of—and why در مجله Parents الهام گرفته شده است.
تیرماه97
مترجم: رعنا جعفری

قسمت قبلی          قسمت بعدی

دیدگاهتان را درج کنید

2 × چهار =