رعنا استوری

ترس و کودک (قسمت سوم)

و اما در مقاله ترس و کودک می‌خوانیم

اضطراب جدایی

زمانی که کودک به شخصی غیر از مراقبین اصلی خود( پدر و مادر و یا پرستار کودک ) سپرده می‌شود، دچار اضطراب و ترس می‌شود. کودک همزمان با دیدن اشخاص ناآشنا ممکن است دچار اضطراب بیگانه شود.
با خروج والدین یا چهره‌های مهم اولیه زندگی کودک، از زاویه دید کودک و همزمان با خارج شدن آنها از اتاقی که کودک در آن حضور دارد، نوع دیگری از ترس به نام ⭕️اضطراب جدایی در کودک نمایان می‌شود

ترس و کودک.
✔️✔️شایان ذکر است که این اضطراب جدایی که متناسب با سن کودک است و در صورت برخورد صحیح با کودک، با ورود کودک به دو سالگی کمرنگ می‌شود، با اختلال اضطراب جدایی که موجب اجتناب کودک از رفتن به مهد و یا مدرسه می‌شود و نیاز به مداخله و درمان دارد متفاوت است .

ترس و کودک
دکتر مونا دلوهوک، یک روانشناس رشد، در کالیفرنیا می‌گوید: این نشانه ی خوبی است. در واقع این بدان معنی است که کودک شروع به تشخیص تفاوت بین چهره‌های آشنا و نا آشنا کرده است.

ترس و کودک
شایان ذکر است که این بخش از رشد کودک در واقع یک چرخه سخت است و برای والدین و نگهدارندگان کودک بسیار آزار دهنده است چرا که کودک نه تنها از ناپدید شدن والدین و نگه دارنده خود می‌ترسد بلکه از شخصی که کودک به او سپرده می‌شود نیز ترس دارد و این موضوع هم والد و هم کودک را دچار مشکل خواهد کرد.

ترس و کودک
برای نگارش این مقاله از مطلب به نگارش در آمده با نام What kids are scared of—and why در مجله Parents الهام گرفته شده است.
تیرماه97
مترجم: رعنا جعفری

قسمت قبلی        قسمت بعدی

دیدگاهتان را درج کنید

20 − 7 =