رعنا استوری

ترس و کودک (قسمت ششم)

و اما در مقاله ترس و کودک

✔️✔️ تشخیص و جلوگیری از ترس
از تخیل کودک به نفع خود استفاده کنید. از کودک بپرسید که از چه می‌ترسد و فکر می‌کند عامل ترس او را چه چیزی دور می‌کند.
برای مثال کودکی که از هیولا می‌ترسید و اظهار می‌کرد که شبها دراتاقش هیولا میاید برای دور کردن هیولای شب در اتاقش گفت که 5 کتاب بالای تختش قرار دهند و یا کودک دیگری با تصور هیولا در شب، خواستار این شد که یک حیوان مثل سگ  جلوی در اتاقش باشد (لزوما سگ واقعی نه) .

ترس و کودکترس و کودک
فراموش نکنید کودکان تخیلی قوی دارند بنابراین می‌توانید از تخیل خودشان برای کنترل ترس‌هایشان استفاده کنید.
فراموش نکنید که چراغ خواب کوچکی را نیز در اتاق کودک روشن نگه دارید.

ترس و کودک
و بیاد داشته باشید اگر با کودکتان درست رفتار کنید، این ترسها دایمی نخواهند شد و به زودی از بین خواهند رفت.
اینکه کودک شما دقیقا به شما بگوید از چه چیز هراس دارد نشانه موفقیت شماست؛ چرا که نشان می‌دهد او شما را باور داشته و به شما اعتماد کرده است. اعتماد کودک به شما، شما را در حل مشکل او توانمندتر می‌سازد.
برای نگارش این مقاله از مطلب به نگارش در آمده با نام What kids are scared of—and why در مجله Parents الهام گرفته شده است.
تیرماه97
نویسنده و مترجم: رعنا جعفری

قسمت قبلی        قسمت بعدی