رعنا استوری

قصه شیر در مدرسه

قصه شیر در مدرسه

?? دختر بچه‌ای به دلیل مشکلی که در مدرسه دارد، همیشه برای رفتن به مدرسه تنبلی می‌کند⏰؛
…. تا اینکه یک روز، شیر بزرگی جلوی راه او قرار گرفته و همراه او به مدرسه می‌رود و