قطعه فولکلور ژاپنی ساکورا ساکورا

قطعه فولکلور ژاپنی ساکورا ساکورا

قطعه فولکلور ژاپنی ساکورا ساکورا


موسیقی فولکلور ژاپنی، همانند انواع دیگر موسیقی های این ژانر، بستگی ویژه‌ای به جهان بینی خطه ی سرزمین‌های شرق آسیا دارد. عموما ترکیب ایدئولوژی صلح و آرامش طبیعت، با سازهایی که از نظر صوتی بسیار به صدای طبیعت نزدیک بودند، ژانر موسیقی فولکلور ژاپن را ایجاد کرده است.

احیای موسیقی فولکلور در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم و در مدارس برای کودکان شروع شد و به تدریج گام های موسیقی غربی نیز وارد فرهنگ موسیقایی آنها شد.

آرامشی که قطعات این نوع موسیقی ایجاد می‌کنند را می‌توان به دلیل گام‌های مینور و پنج تایی و رنگ صوتی سازها که به صدای طبیعت نزدیکند و هم آوایی اینها با صدای طبیعت واقعی، و انگیزه صلح و پرستش گونه‌های طبیعت دانست. قطعات فولکلور ژاپنی، برای آرامش کودکان، و پیوند آنها با طبیعت و ایجاد فرهنگ نوع دوستی در کودک، در اقصی نقاط دنیا بسیار مورد اقبال است و چرخش‌های مینیمال و ساده آن‌ها، برای کودک بسیار قابل لمس است.

قطعه فولکلور ساکورا ساکورا را برایتان انتخاب کرده‌ایم.

دیدگاهتان را درج کنید

10 − 9 =