معرفی کتاب خرسی روی لگن بنشین

معرفی کتاب خرسی روی لگن بنشین

این کتاب جذاب را انتشارات پنجره، به ترجمه فاطمه ستوده و نویسندگی ویرجینیا میلر منتشر کرده است.

معرفی کتاب خرسی روی لگن بشین

 

.این کتاب جذاب را ویرجینیا میلر نوشته و فاطمه ستوده ترجمه کرده و انتشارات پنجره آن‌را منتشر کرده است

فاطمه مرتضایی فرد در باره کتاب نوشته است:

بیشتر کودکان از دستشویی رفتن گریزان هستند و گاهی با وجود آن که به لگن نیاز دارند ولی در برابر این پرسش که آیا نیاز به دستشویی دارند می گویند “نع”.

در این داستان هم هر چه بابا خرسی تلاش می‌کند او را به انجام این کار تشویق کند موفق نمی‌شود، تا اینکه درست در میانه بازی او احساس می‌کند که باید روی لگن بنشیند. او با سرعت شروع به دویدن می‌کند و درست به موقع به لگن می‌رسد

این داستان به کودک کمک می‌کند تا بفهمد که دیگران هم مانند او هستند و کودک با همزادپنداری می‌تواند این عمل را به راحتی انجام دهد و والدین هم یاد می‌گیرند که با پافشاری کاری از پیش نخواهند برد.

 

دیدگاهتان را درج کنید

چهارده + 10 =