کاردستی عکسی کودکانه ساختن اسب تک شاخ

کاردستی عکسی کودکانه ساختن اسب تک شاخ

 

کاردستی عکسی کودکانه ساختن اسب تک شاخ

در کاردستی عکسی کودکانه ساختن اسب تک شاخ با کمک بشقاب یک‌بار مصرف، گواش، چسب، ماژیک، قیچی و پر تزئینی، اسب زیبای تک شاخ بسازیم.

عکس‌ها را دنبال کنید.

۱.

کاردستی عکسی کودکانه ساختن اسب تک شاخ

۲.

کاردستی عکسی کودکانه ساختن اسب تک شاخ۳.

کاردستی عکسی کودکانه ساختن اسب تک شاخ

دیدگاهتان را درج کنید

چهارده − سه =