رعنا استوری

کودک و ترس (قسمت آخر)

کودک و ترس (قسمت آخر)

ترس یا فوبیا؟
اگرکودک شما در کودکی برای ترس‌هایش پاسخ مناسب دریافت نکند و نتواند آنها را برای خود حل کند، ممکن است این ترس‌ها به ترس‌های واقعی و درونی تبدیل شوند و آینده فرزند شما را تحت تاثیر قرار دهند .

ترس و کودک
پس فراموش نکنید که ترس‌های کودک خود را درک کنید و ضمن احترام به ترس کودک، دلایل ترس او را یافته و کمک به حل آن نمیایید.

ترس و کودک
با یاد داشته باشید که با اندکی توجه به کودک خود می‌توانید سلامت روح و روان کودک خود را در بزرگسالی بیمه کنید.
پی‌نوشت: تمام مطالب گفته شده در این مقاله بر مبنای نظرسنجی و یافته‌های دانشمندان است اما به دلیل اینکه شرایط و شخصیت کودکان متفاوت است قبل از هر اقدام خاصی در مورد فرزندتان با روان‌شناس کودکتان مشورت کنید.

ترس و کودک
برای نگارش این مقاله از مطلب به نگارش در آمده با نام What kids are scared of—and why در مجله Parents الهام گرفته شده است.
تیرماه97
نویسنده و مترجم: رعنا جعفری

قسمت قبلی