برچسب: انیمیشن آموزش رنگ‌ها با ماشین

انیمیشن آموزش رنگ‌ها با ماشین
انیمیشن آموزش رنگ‌ها با ماشین

در انیمیشن آموزش رنگ‌ها با ماشین کودکان با کمک جذابیت‌های بصری ماشین ها، و بازی های جالب آنها با هم، رنگ ها را بصورت شکل رنگ و اسم انگلیسی آن فرا می‌گیرند.