برچسب: انیمیشن ردشدن از خیابان

انیمیشن ردشدن از خیابان
انیمیشن ردشدن از خیابان

در انیمیشن ردشدن از خیابان کودک با مشاهده تصاویر این کارتن و دیدن علائم راهنمایی، مثل چراغ عبور و خط‌کشی عابرپیاده و همچنین با کمک گرفتن از یک بزرگ‌سال، نحوه درست رد شدن از خیابان را فرا می‌گیرد.