Tag: انیمیشن لحظه‌های به یادماندنی

انیمیشن کوتاه لحظه‌های به یادماندنی
انیمیشن کوتاه لحظه‌های به یادماندنی

درانیمیشن کوتاه لحظه‌های به یادماندنی پسربچه‌ای، همکلاسی‌هایش را اذیت می‌کند و هیچکس با او دوست نیست و همه از دستش ناراحت هستند.
اما بعد از اتفاقات بامزه‌ای که برایش میفتد، به این نتیجه می‌رسد که دیگر آنها را اذیت نکند تا بتواند با آنها دوست شود و بازی کند