برچسب: انیمیشن من اشکال هندسی رو می‌شناسم

انیمیشن من اشکال هندسی رو می‌شناسم
انیمیشن من اشکال هندسی رو می‌شناسم

در انیمیشن من اشکال هندسی رو می‌شناسم کودک با دیدن مکان‌ها و نقاط مختلف شهر و خانه و چیزهای دیگر، اشکال هندسی را با نام آن‌ها و همچنین اندازه‌های مختلف‌شان یاد می‌گیرد