برچسب: انیمیشن کودکانه باریدن باران

انیمیشن کودکانه باریدن باران
انیمیشن کودکانه باریدن باران

در انیمیشن کودکانه باریدن باران پدر و مادر همراه بچه‌ها به پیک نیک می‌روند اما باران می‌گیرد و اعضای خانواده نمی‌توانند از چادر بیرون بیایند و …