برچسب: انیمیشن یادگیری الفبای انگلیسی

انیمیشن یادگیری الفبای انگلیسی
انیمیشن یادگیری الفبای انگلیسی

در انیمیشن یادگیری الفبای انگلیسی بطور خلاصه می‌خواهیم اشاره‌ای کنیم به اینکه چرا کوکان باید زبان دوم یاد بگیرند.

طی تحقیقاتی در دانشگاه پلسینوالیا، بچه‌هایی که زبان دومی را فرا می‌گیرند، دارای مهارت‌های ویژه‌ای می‌شوند که در اصطلاح به آن “شعبده” گفته اند؛
یعنی کودکان در تغییر بین دو سیستم گفتاری، نوشتاری، و ساختار، مهارت پیدا می‌کنند و ….