برچسب: قصه رنگ‌های آفتاب‌پرست

قصه رنگ‌های آفتاب‌پرست
قصه رنگ‌های آفتاب‌پرست

در قصه رنگ‌های آفتاب‌پرست موجود بامزه قصه، آفتاب‌پرست، از اینکه هرجا می‌رود، به همان رنگ درمی آید خسته شده است. هیچ کس او را نمیبیند! از طرفی حیوانات جنگل علاقمند می‌شوند که رنگشون رو عوض کنند. بنابراین آفتاب‌پرست همه حیوانات را رنگ‌آمیزی می‌کند، اما خیلی زود آنها می‌فهمند چیزی بیشتر از ظاهرشون تغییر کرده است و…