برچسب: قطعه موسیقی گاو من را تو خورده‌ای؟

قطعه موسیقی گاو من را تو خورده‌ای؟
قطعه موسیقی گاو من را تو خورده‌ای؟

قطعه موسیقی گاو من را تو خورده‌ای؟

قطعه گاو من را تو خورده‌ای؟ اثر الا جنکینز، از مشهورترین آههنگ‌سازان معاصر آمریکای شمالی است و نزدیک پنج دهه برای کودکان موسیقی فولکلور آمریکای شمالی را ساخته است.

این قطعه در سبک فولکلور آمریکای شمالی است و بچه‌ها با کراس، گیتار و تک‌خوان را همراهی می‌کنند. (بیشتر…)