برچسب: کلیپ آموزش نقاشی

کلیپ آموزش نقاشی _ قسمت دوم
کلیپ آموزش نقاشی _ قسمت دوم

در کلیپ آموزش نقاشی _ قسمت دوم کودک با کمک مداد شمعی و رنگ روغن و پاستل، مدادرنگی و نمک شروع به فراگیری کشیدن نقاشی یک شب می‌کند؛

کلیپ آموزش نقاشی _ قسمت اول
کلیپ آموزش نقاشی _ قسمت اول

در این قسمت کلیپ آموزش نقاشی _ قسمت اول کودک با کمک رنگ روغن و کاغذ، کودک مرجله به مرحله با کشیدن نقاشی یک سگ در سبک هنر مدرن، آشنا می‌شود