برچسب: شعر کودکانه با پیام دوری از ناامیدی و غم و شکست

شعر کودکان با پیام دوری از ناامیدی و غم و شکست
شعر کودکان با پیام دوری از ناامیدی و غم و شکست

دیروز در مورد انیمیشن اسپیس جم صحبت کردیم. و اما در مورد موسیقی این انیمیشن، که بسیار غنی و پرمحتوا هست، متن و ترجمان شعر نیز باعث شده یکی از مهم ترین و معروف ترین ترانه ها برای کودکان و حتی هر رده سنی باشد.
متن ساده انگلیسی و همچنین ترجمه آن را برایتان مینویسیم و همانطور که انیمیشن پیام دوری از ناامیدی و غم و شکست دارد، مضمون این قطعه نیز چنین است.